Xem nhiều trong tháng

Thăm dò ý kiến

Bạn có hay bị căng thẳng

Tôi rất thoải mái

Ít khi căng thẳng

Thỉnh thoảng

Thường xuyên

Liên kết website

y học thực hành
bác sĩ nội trú
http://ytethanhhoa.gov.vn/
http://suckhoedoisong.vn/
tiếng chuông
http://giadinh.net.vn/
truyền thông sức khoẻ
Cải cách thủ tục hành chính
truyền hình sức khoẻ
tạp chí y dược
thủ tục hành chính

Tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng theo NĐ 68/2000/NĐ-CP

Đăng lúc: Thứ hai - 26/08/2019 22:41 - Người đăng bài viết: anhanh
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa thông báo xét tuyển viên chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2019:
Tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển: Theo quy định hiện hành.
Số lượng xét tuyển: 52 người.
Chủng loại:
- Bác sĩ hạng III (V.08.01.03):                     10 người
- Điều dưỡng hạng III (V.08.05.12):            03 người
- Điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13):            28 người
- Kỹ thuật y hạng III (V.08.07.18):               03 người
- Kỹ thuật y hạng IV (V.08.07.19):              04 người
- Kế toán viên (06.031):                              02 người
- Bảo vệ:                                                     02 người
Thủ tục hồ sơ (Liên hệ phòng Tổ chức cán bộ, bệnh viện tâm thần Thanh Hóa. ĐT: 0237.3953963)
Hồ sơ nộp về phòng TCCB Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa. Thời hạn nộp Hồ sơ là 30 ngày, kể từ ngày đăng Thông báo.
Phương án tuyển dụng đăng trên trang tin điện tử của bệnh viện:
http://benhvientamthanthanhhoa.org.vn
 
  GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN
(Đã ký) 
 
Trịnh Văn Anh


 SỞ Y TẾ THANH HÓA           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN TÂM THẦN                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Số: 198/PA-BV                            Thanh Hóa, ngày 23 tháng 8 năm 2019
 
PHƯƠNG ÁN
Tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP
 Bệnh viện tâm thần tỉnh Thanh Hóa
_____________________________
 
Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010;
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp;
Căn cứ Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức , thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại hợp đồng trong cơ quan hành chính nhà nước, đơm vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tư 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2119 của Bộ Nội sủa đổi bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Quyết định số 1100/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý;
Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy định tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;
Căn cứ công văn số 10130/UBND-THKH ngày 05/8/2019 của  Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận kế hoạch tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP thuộc Bệnh viện tâm thần năm 2019; Công văn số 1509/SNV – CCVC ngày 12/8/2019 của Sở Nội vụ Thanh Hóa về việc tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP thuộc Bệnh viện tâm thần.
          Bệnh viện tâm thần Thanh Hóa xây dựng Phương án tuyển dụng viên chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2019 như sau:
            I. SỐ LƯỢNG, VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ TUYỂN.
1. Số lượng cần tuyển dụng: 52 người
2. Vị trí việc làm cần tuyển: 
2.1. Khối chuyên môn, nghiệp vụ: 48 người, gồm các vị trí việc làm sau:
- Bác sĩ hạng III (V.08.01.03): 10 người, trong đó:
          + Bác sỹ Đa khoa: 08 người
          + Bác sỹ Y học cổ truyền: 02 người
- Điều dưỡng hạng III (V.08.05.12): 03 người
- Điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13): 28 người
- Kỹ thuật y hạng III (V.08.07.18): 03 người, trong đó:
           + Xét nghiệm y học: 01 người
           + Kỹ thuật hình ảnh y học: 01 người
           + Vật lý trị liệu/phục hồi chức năng: 01 người
- Kỹ thuật y hạng IV (V.08.07.19): 04 người, trong đó:
           + Xét nghiệm y học: 03 người
           + Kỹ thuật hình ảnh y học: 01 người
2.2. Khối hành chính: 02  người, vị trí Kế toán viên (06.031): 02 người
2.3. Lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP: 02 người, là vị trí Bảo vệ.
3. Về điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:
  a) Đảm bảo theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức; Điều 4 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và khoản 1 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.
b) Yêu cầu về trình độ chuyên môn:
- Bác sĩ hạng III (V.08.01.03): Yêu cầu tốt nghiệp bác sĩ đa khoa, hoặc bác sĩ chuyên khoa phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng (trừ bác sĩ y học dự phòng)
- Điều dưỡng hạng III (V.08.05.12): Yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành điều dưỡng.
- Điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13): Yêu cầu tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành điều dưỡng. Trường hợp tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành hộ sinh hoặc y sĩ thì phải có chứng chỉ đào tạo chuyên ngành điều dưỡng theo quy định.
- Kỹ thuật y hạng III (V.08.07.18): Yêu cầu Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kỹ thuật y học phù hợp với vị trí chuyên môn làm việc (xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học, vật lý trị liệu/phục hồi chức năng); nếu tốt nghiệp đại học chuyên ngành hóa sinh, dược hoặc chuyên ngành y học khác thì phải có chứng chỉ đào tạo chuyên ngành kỹ thuật y học theo quy định
- Kỹ thuật y hạng IV (V.08.07.19): Yêu cầu tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành kỹ thuật y học phù hợp với vị trí chuyên môn làm việc (xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học); nếu tốt nghiệp chuyên ngành hóa sinh, dược hoặc chuyên ngành y học khác thì phải có chứng chỉ đào tạo chuyên ngành kỹ thuật y học theo quy định.
 - Kế toán viên (06.031): Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính, kế toán.
- Lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: Đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn hoặc chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.
c) Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, tin học:
c1) Về trình độ ngoại ngữ:
- Đối với viên chức khối chuyên môn y, dược:
          + Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 hoặc tương đương trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc đối với chức danh nghề nghiệp viên chức yêu cầu trình độ đại học;
          + Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 hoặc tương đương trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc đối với chức danh nghề nghiệp viên chức yêu cầu trình độ cao đẳng, trung cấp.
- Đối với viên chức khối hành chính:
          Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 hoặc tương đương trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc đối với vị trí kế toán viên.
c2) Về trình độ tin học:
            Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
(Việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ và tin học theo tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp được thực hiện theo Công văn số 2847/SGDĐT-GDTX ngày 13/11/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa về việc hướng dẫn thực hiện quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học).
d) Đối với vị trí bảo vệ.
- Là công dân nam giới Việt Nam có địa chỉ thường trú trên địa bàn thành phố Thanh Hóa hoặc cách trung tâm thành phố Thanh Hóa (nơi có Trụ sở Bệnh viện tâm thần Thanh Hóa) không quá 20km;
- Tuổi đời từ đủ 18 đến 45 tuổi;
- Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt;
- Có kỹ năng giao tiếp tốt, linh hoạt trong xử lý tình huống;
- Có đủ sức khỏe để làm việc theo yêu cầu của công việc;
- Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế hình sự, quản chế hành chính.
II. HÌNH THỨC, NỘI DUNG, HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Hình thức tuyển dụng.
a) Đối với vị trí Bác sỹ hạng III, Điều dưỡng hạng III, Điều dưỡng hạng IV, Kỹ thuật y hạng III, Kỹ thuật y hạng IV, Kế toán viên:
Thực hiện việc tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy định tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
b) Đối với vị trí bảo vệ: Áp dụng hình thức xét tuyển dựa trên hồ sơ đăng ký tuyển dụng. Trong đó, căn cứ vào các tiêu chí như: Trình độ văn hóa, lý lịch nhân thân, tình trạng sức khỏe, nơi đăng ký thường trú và các yêu cầu khác tại điểm d, khoản 3, mục I của phương án này. Trong trường hợp cần thiết Hội đồng tuyển dụng có thể sát hạch bằng phỏng vấn trực tiếp.
c) Ưu tiên xét tuyển trước đối với người có thời gian hợp đồng lao động trước ngày 27/7/2015, có đủ tiêu chuẩn và năng lực chuyên môn phù hợp với vị trí cần tuyển dụng.
Nếu còn chỉ tiêu thì xét tuyển các trường hợp còn lại theo kết quả điểm xét tuyển từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
2. Nội dung xét tuyển viên chức (đối với vị trí Bác sỹ hạng III, Điều dưỡng hạng III, Điều dưỡng hạng IV, Kỹ thuật y hạng III, Kỹ thuật y hạng IV, Kế toán viên):
Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:
a) Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký trong Đơn đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
b) Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Nội dung phỏng vấn gồm kiến thức chung, kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp cần tuyển.
- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.
- Thời gian phỏng vấn 30 phút/thí sinh.
3. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức:
a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển phải đạt kết quả điểm phỏng vấn (vòng 2) từ 50 điểm trở lên và là người có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Giám đốc bệnh viện quyết định người trúng tuyển.
c) Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên theo quy định tại điểm 3 khoản 4 điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
d) Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được  bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
4. Hồ sơ dự tuyển gồm:
- Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ;
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;
- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có). 
  5. Thời gian, địa điểm đăng ký dự tuyển.
  - Thời gian nhận hồ sơ dự thi: thời gian 30 ngày kể từ ngày 26/8/2019 đến ngày 26/9/2019 (Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 00 phút. Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút  đến 16 giờ 30 phút các ngày làm việc trong tuần )
  - Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức cán bộ - Bệnh viện tâm thần Thanh Hóa. Địa chỉ: Số 217 Hải Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa
  - Số điện thoại liên hệ: 0237.39 53 963
  6. Lệ phí xét tuyển: 500.000 đồng/thí sinh/lần (thực hiện theo Thông tư liên tịch số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).
III. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TUYỂN DỤNG VÀ CÁC BƯỚC THỰC HIỆN
Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP  ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019  ngày 14/5/2119 của Bộ Nội sủa đổi bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa Ban hành Quy định tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; và các quy định có liên quan của Nhà nước, cụ thể như sau:
Bước 1. Căn cứ Kế hoạch đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, phòng Tổ chức cán bộ tham mưu cho Giám đốc bệnh viện ban hành Phương án tuyển dụng và thông báo công khai trên Báo Thanh Hóa, trang thông tin điện tử của bệnh viện, đồng thời niêm yết tại trụ sở Bệnh viện tâm thần Thanh Hóa cho đến thời điểm kết thúc nhận hồ sơ dự tuyển. Nội dung thông báo về chỉ tiêu, vị trí, tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển, thời gian và địa điểm tiếp nhận Phiếu (hồ sơ) đăng ký dự tuyển.
  Bước 2. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển, Giám đốc bệnh viện quyết định thành lập Hồi đồng tuyển dụng.
         Thành phần Hội đồng xét tuyển thực hiện theo quy định tại Điều 6, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ.
        - Hội đồng xét tuyển tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
  Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng tuyển dụng thực hiện theo quy định theo Điều 2 Quy chế Tổ chức xét tuyển công chức, viên chức, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hành.
  Chủ tịch Hội đồng quyết định thành lập các ban gồm: Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển; Ban kiểm tra sát hạch; Ban giám sát kỳ xét tuyển và bộ phận giúp việc. Nhiệm vụ, quyền hạn của các Ban và bộ phận  thực hiện theo Điều 3, Điều 4, Điều 6 Quy chế Tổ chức xét tuyển công chức, viên chức, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
          Bước 3: Ban Kiểm tra, sát hạch có trách nhiệm xây dựng danh mục, nội dung, tài liệu ôn tập cho kỳ xét tuyển; đồng thời xây dựng đề phỏng vấn, thực hành theo đúng quy định, bảo đảm bí mật đề theo chế độ tài liệu “Mật”. 
          Kiểm tra, sát hạch bằng hình thức phỏng vấn. Nội dung ôn tập sẽ được công khai trên trang điện tử của Sở Y tế, các thí sinh đăng ký dự tuyển tự tra cứu trên địa chỉ: http://ytethanhhoa.gov.vn
          Bước 4: Chuẩn bị tổ chức xét tuyển:
          1. Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, phải gửi thông báo triệu tập thí sinh dự phỏng vấn, thông báo cụ thể thời gian, địa điểm tổ chức ôn tập (nếu có) và địa điểm tổ chức phỏng vấn cho các thí sinh có đủ điều kiện dự xét tuyển;
          2. Trước ngày tổ chức phỏng vấn 01 ngày, Hội đồng xét tuyển niêm yết danh sách thí sinh theo số báo danh và theo phòng để phỏng vấn; sơ đồ vị trí các phòng để phỏng vấn; nội quy, quy chế xét tuyển tại địa điểm tổ chức phỏng vấn.
          3. Trước ngày tổ chức xét tuyển ít nhất 01 ngày, Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng xét tuyển phải hoàn thành các công tác chuẩn bị cho kỳ xét tuyển gồm:
Chuẩn bị các mẫu biểu liên quan đến tổ chức xét tuyển: Danh sách thí sinh để gọi vào phỏng vấn; danh sách để thí sinh ký xác nhận sau khi phỏng vấn; mẫu biên bản giao, nhận đề phỏng vấn; mẫu biên bản mở đề phỏng vấn; mẫu biên bản bàn giao kết quả phỏng vấn; mẫu biên bản xử lý vi phạm quy chế, nội quy kỳ xét tuyển; mẫu biên bản tạm giữ các giấy tờ, vật dụng của thí sinh vi phạm quy chế, nội quy kỳ xét tuyển và mẫu biên bản khác có liên quan.
          Chuẩn bị thẻ cho các thành viên Hội đồng xét tuyển; Ban kiểm tra sát hạch; bộ phận phục vụ kỳ xét tuyển. Thẻ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng xét tuyển, Trưởng ban kiểm tra sát hạch in đầy đủ họ tên và chức danh. Thẻ của các thành viên khác chỉ in chức danh.
          Bước 5: Tổ chức xét tuyển
          1. Thời gian chuẩn bị và trả lời câu hỏi phỏng vấn của mỗi thí sinh không quá 30 phút.
          2. Khi chấm điểm phỏng vấn, các thành viên chấm độc lập trên phiếu chấm điểm đối với từng thí sinh. Điểm phỏng vấn là điểm trung bình cộng của các thành viên tham gia chấm phỏng vấn. Trường hợp các thành viên chấm phỏng vấn chấm điểm chênh lệch nhau từ 5 điểm trở lên đến dưới 10 điểm thì Trưởng ban kiểm tra sát hạch trao đổi lại với các thành viên tham gia chấm phỏng vấn, sau đó quyết định điểm phỏng vấn. Trường hợp các thành viên chấm phỏng vấn chấm điểm chênh lệch nhau từ 10 điểm trở lên thì Trưởng ban kiểm tra sát hạch báo cáo để Chủ tịch Hội đồng tổ chức đối thoại giữa các thành viên tham gia chấm phỏng vấn, sau đó quyết định điểm phỏng vấn.
          Bước 6: Tổng hợp, bàn giao kết quả phỏng vấn
          1. Kết quả chấm phỏng vấn  phải được tổng hợp vào bảng kết quả chung có chữ ký của các thành viên chấm phỏng vấn và của Trưởng ban kiểm tra sát hạch;
          2. Sau khi tổ chức phỏng vấn, Trưởng ban kiểm tra sát hạch bàn giao kết quả phỏng vấn của các thí sinh dự xét tuyển cho Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng xét tuyển;
          Việc bàn giao kết quả phỏng vấn, thực hành phải lập thành biên bản có sự chứng kiến của thành viên Ban giám sát.
          3. Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng xét tuyển có trách nhiệm tổng hợp chung kết quả xét tuyển của các thí sinh và báo cáo Chủ tịch Hội đồng xét tuyển;
            4. Chủ tịch Hội đồng xét tuyển tổng hợp kết quả báo cáo Giám đốc Bệnh viện;
 
          Bước 7: Thông báo kết quả tuyển dụng và ký hợp đồng làm việc.
          1. Chậm nhất là 10 ngày sau ngày nhận được báo cáo kết quả vòng 2 của Hội đồng tuyển dụng, Bệnh viện tâm thần niêm yết công khai kết quả xét tuyển, danh sách dự kiến trúng tuyển tại trụ sở làm việc và trên trang thông tin điện tử của đơn vị.
          2. Không thực hiện phúc khảo đối với nội dung phỏng vấn.
3. Tổng hợp kết quả tuyển dụng, đề nghị Giám đốc Sở Y tế phê duyệt;
4. Sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển của Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Bệnh viện quyết định tuyển dụng và thông báo công khai cho thí sinh được biết về thời gian và địa điểm để người trúng tuyển xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ theo quy định và ký hợp đồng làm việc.
          5. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển và có văn bản báo cáo người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức.
          Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo./.

 
Nơi nhận:                                                               GIÁM ĐỐC
- Sở Nội vụ (báo cáo);                                                      (Đã ký)
- Sở Y tế (báo cáo)
- Trang tin điện tử BV (Đăng tin);                                      Trịnh Văn Anh
- Lưu: VT, TCCB.
Tác giả bài viết: Phòng TCCB
Từ khóa:

thông báo

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 55 trong 11 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
   

© Copyright Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa
Địa chỉ: 217 Hải Thượng Lãn Ông - TP.Thanh Hóa
Điện thoại: 037.3954430