Xem nhiều trong tháng

Thăm dò ý kiến

Bạn có hay bị căng thẳng

Tôi rất thoải mái

Ít khi căng thẳng

Thỉnh thoảng

Thường xuyên

Liên kết website

y học thực hành
tạp chí y dược
http://giadinh.net.vn/
http://suckhoedoisong.vn/
http://ytethanhhoa.gov.vn/
thủ tục hành chính
tiếng chuông
truyền hình sức khoẻ
bác sĩ nội trú
Cải cách thủ tục hành chính
truyền thông sức khoẻ

Kế hoạch số 332/SYT-KH, ngày 22/3/2010 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa

Đăng lúc: Thứ năm - 13/11/2014 22:03 - Người đăng bài viết: admin
Về việc: Triển khai thực hiện đề án Cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại tỉnh Thanh Hóa năm 2010.
Kế hoạch số 332/SYT-KH, ngày 22/3/2010 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa
Về việc: Triển khai thực hiện đề án Cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại tỉnh Thanh Hóa năm 2010.
 

UBND TỈNH THANH HÓA
SỞ Y TẾ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 332/SYT-KH Thanh hóa, ngày 22 tháng 3 năm 2010
   

KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện đề án Cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại tỉnh Thanh Hóa năm 2010
I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH:
Căn cứ Quyết định số 1816 của Bộ Y tế ban hành ngày 26/5/2008 về việc “Cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh”. Tại Thanh Hóa sau hơn một năm triển khai, công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là công tác khám, chữa bệnh tại các cơ sở Y tế đã có nhiều chuyển biến tích cực: Trình độ cán bộ y tế từng bước được nâng cao thông qua đào tạo, tập huấn; cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư nâng cấp từ nguồn thu của đơn vị, nguồn ngân sách của nhà nước và từ nguồn tài trợ của các tổ chức trong và ngoài nước. Bệnh viện tuyến tỉnh được chuyển giao các kỹ thuật hiện đại, kỹ thuật cao thuộc tuyến Trung ương, Bệnh viện tuyến huyện nhận được sự hỗ trợ chuyên môn và được tuyến tỉnh chuyển giao một số kỹ thuật cao phục vụ người bệnh góp phần giảm thiểu sự quá tải cho các bệnh viện tuyến trên.
Tuy nhiên, chất lượng khám chữa bệnh vẫn còn nhiều hạn chế, sự phát triển chưa thật đồng bộ nên chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của nhân dân; nguyên nhân của tình trạng này là do thiếu hụt cán bộ y tế có trình độ chuyên môn sâu ở các bệnh viện tuyến huyện đặc biệt là các huyện miền núi vùng sâu vùng xa, số cán bộ có trình độ bác sỹ thiếu trầm trọng nên chưa phát huy và sử dụng hết hiệu quả trang thiết bị đã được đầu tư.
Do đó việc cử cán bộ Y tế luân phiên từ các Bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các Bệnh viện tuyến dưới là việc làm hết sức cần thiết, cấp bách và có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, tại cộng đồng đặc biệt là đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, từng bước đi đến công bằng trong khám chữa bệnh cho nhân dân trong tỉnh. Từ những kết quả đạt được trong năm 2009, Sở Y tế Thanh Hóa xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 1816 năm 2010 như sau:
II. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU THỰC HIỆN:
1. Mục tiêu:
- Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị khám chữa bệnh thực hiện Đề án 1816 năm 2010, nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh của bệnh viện tuyến dưới, đặc biệt là miền núi, vùng sâu, vùng xa thiếu cán bộ y tế.
- Giảm tình trạng quá tải cho các bệnh viện tuyến trên, đặc biệt là các bệnh viện tuyến tỉnh.
- Thực hiện chuyển giao công nghệ và đào tạo cán bộ tại chỗ nhằm nâng cao tay nghề cho cán bộ y tế tuyến dưới.
2. Chỉ tiêu:
+ Tiếp tục chỉ đạo các Bệnh viện tuyến tỉnh cử Bác sỹ có trình độ chuyên sâu về tăng cường cho các Bệnh viện miền núi vùng sâu, vùng xa theo yêu cầu, duy trì thường xuyên có 03 bác sỹ của 3 bệnh viện: Phụ sản, Bệnh viện Nhi và BV Đa khoa tỉnh đi luân phiên hỗ trợ cho 03 bệnh viện miền núi: Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa và phân công Bác sỹ từ các TTYT về tăng cường cho hệ thống Y tế cơ sở mỗi tuần từ 1-2 ngày; đảm bảo 85-90% trạm Y tế có Bác sỹ khám bệnh.
+ Bệnh viện tuyến trên tiếp tục chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới theo đề nghị của từng đơn vị, đảm bảo đến hết tháng 12/2010, 100% các bệnh viện tuyến tỉnh nhận được sự hỗ trợ chuyên môn chuyển giao kỹ thuật của bệnh viện tuyến Trung ương, Bệnh viện tuyến tỉnh chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện tuyến huyện; Bệnh viện tuyến huyện và các TTYT hỗ trợ và chuyển giao một số kỹ thuật cơ bản cho tuyến xã.
Nâng cao nhận thức của cán bộ ngành y tế, và các ban ngành đoàn thể về việc thực hiện Đề án 1816 thông qua việc đẩy mạnh hoạt động truyền thông.
III. NỘI DUNG VÀ CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:
1. Nguyên tắc và thời gian cử cán bộ luân phiên:
Cá nhân cán bộ luân phiên hoặc cả e kíp được cử đi luân phiên từ các Bệnh viện Đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh, huyện được cử xuống các cơ sở Y tế tuyến dưới phải có trình độ chuyên sâu, có đủ khả năng giải quyết độc lập được các kỹ thuật chuyên môn theo yêu cầu của tuyến dưới. Về thời gian của cán bộ luân phiên do đơn vị cử cán bộ luân phiên quyết định, nhưng phải đảm bảo đủ thời gian chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới đạt yêu cầu (cán bộ tiếp cận của tuyến dưới phải thực hiện được kỹ thuật đó sau khi cán bộ luân phiên rút về), thời gian mỗi lần luân phiên cần khoảng 3 tháng và có thể chia làm nhiều đợt.
Bệnh viện tuyến tỉnh giao cho Phòng chỉ đạo tuyến phụ trách tham mưu trình Giám đốc cử cán bộ luân phiên, phân công đủ số cán bộ đến hỗ trợ cho các  đơn vị, đảm bảo đúng tiến độ yêu cầu của các bệnh viện tuyến huyện.
Bệnh viện tuyến huyện và TTYT phối hợp cử cán bộ xuống hỗ trợ chuyên môn và chuyển giao kỹ thuật cho tuyến xã theo yêu cầu thực tế của từng trạm.
2. Chế độ đối với cán bộ đi luân phiên:
- Cán bộ luân phiên được giữ nguyên biên chế và được hưởng mọi quyền lợi chế độ như đang công tác tại đơn vị
- Cán bộ luân phiên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại nơi luân phiên được cơ sở đến luân phiên khen thưởng thì được đơn vị ưu tiên xét nâng lương trước thời hạn nâng ngạch theo quy định.
3. Các bước tiến hành:
3.1 Triển khai chủ trương của đề án:
Đảng ủy, chính quyền, công đoàn các phòng liên quan tiếp tục tuyên truyền vận động thực hiện chủ trương của Bộ Y tế, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án của tỉnh chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, phát động phong trào thi đua gắn với trách nhiệm của từng đơn vị cán nhân.
3.2. Xác định nội dung và nhu cầu cần hỗ trợ:
- Căn cứ vào Quyết định số 23/2005/QĐ-BYT ngày 30 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Qui định phân tuyến kỹ thuật và danh mục trong khám chữa bệnh để định hướng phát triển các dịch vụ kỹ thuật mới hàng năm triển khai tại đơn vị mình, phấn đấu thực hiện được tất cả các kỹ thuật theo phân tuyến.
-  Xây dựng các danh mục kỹ thuật vượt tuyến nhưng có khả năng thực hiện tại đơn vị với sự hỗ trợ chuyển giao của tuyến trên.
- Căn cứ vào khả năng thực tế của từng đơn vị: Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, nguồn lực để có định hướng phát triển kỹ thuật cho phù hợp.
3.3 Khảo sát và ký hợp đồng cử cán bộ đi luân phiên:
- Các bệnh viện tỉnh sau khi nhận được yêu cầu của các Bệnh viện tuyến huyện tiến hành lập đoàn khảo sát để đánh giá tình hình thực tế của đơn vị đề nghị chuyển giao từ đó có định hướng và thời gian hỗ trợ.
- Hai bên phải thỏa thuận, thống nhất tiến hành ký kết hợp đồng (theo mẫu).
3.4. Xây dựng kế hoạch triển khai:
a, Tiếp nhận hỗ trợ từ tuyến Trung ương:
Các bệnh viện tuyến tỉnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh, BV Phụ Sản, Bệnh viện Nhi, BV Lao và các bệnh phổi, Bệnh viện YHCT, Bệnh viện ĐD & PHCN, BV Nội Tiết, Bệnh viện Da liễu,... hàng năm các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể  nhu cầu cần hỗ trợ cán bộ từ tuyến Trung ương trình Sở Y tế, để báo cáo Bộ Y tế có kế hoạch cử cán bộ Bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ và các đơn vị yêu cầu có kế hoạch tiếp nhận.
b, Cử cán bộ chuyên môn từ tuyến tỉnh về hỗ trợ tuyến huyện và tuyến xã:
- Duy trì việc cử cán bộ của 3 Bệnh viện tuyến tỉnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Phụ sản, Bệnh viện Nhi về luân phiên hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện miền núi: Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa và một số bệnh viện còn thiếu cán bộ chuyên khoa sâu.
- Các bệnh viện yêu cầu cần được hỗ trợ và các đơn vị cử cán bộ đi luân phiên theo yêu cầu (có danh sách đính kèm).
- Cử cán bộ chuyên môn từ tuyến huyện về hỗ trợ tuyến xã:
-  Bệnh viện Đa khoa và Trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch cử cán bộ hàng tuần từ các Bệnh viện và Trung tâm về Trạm Y tế xã khám chữa bệnh, đặc biệt chú trọng đến các lĩnh vực cấp cứu, sản phụ khoa...
3.5. Kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện đề án các cấp:
Kiện toàn ban chỉ đạo đề án 1816 tỉnh Thanh Hóa do đ/c Phó Giám đốc Sở làm Trưởng ban. Ban tham mưu giúp việc cho Ban chỉ đạo cấp tỉnh có bộ phận thường trực gồm 1 số Trưởng, phó các phòng ban: Nghiệp vụ Y, TCCB, Kế hoạch tài chính.
Nhiệm vụ của bộ phận thường trực tham mưu cho ban chỉ đạo trong việc xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, kiểm tra giám sát, báo cáo kết quả về Ban chỉ đạo đề án 1816 của tỉnh (thường trực Phòng NVY) và Bộ Y tế
3.6. Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện đề án:
Xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án 1816 tỉnh Thanh Hóa năm 2010 và tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Đề án vào tháng 3 năm 2010.
3.7. Chế độ báo cáo:
- Thực hiện tốt các chế độ thống kê, báo cáo định kỳ tháng, quí, năm và báo cáo đột suất khi có yêu cầu về Ban chỉ đạo đề án.
- Báo cáo định kỳ cán bộ đi luân phiên của Bệnh viện tuyến trên và tiếp nhận cán bộ đến luân phiên  (theo mẫu gửi các đơn vị) về Sở Y tế theo địa chỉ Email của Phòng NVY.
IV.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Ban chỉ đạo:
- Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án 1816 của tỉnh, tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch;
- Tổ chức họp giao ban, sơ kết 1 quí/1 lần để đánh giá rút kinh nghiệm
- Khen thưởng kịp thời những cá nhân và đơn vị điển hình có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Đề án.
2. Sở Y tế:
+ Phòng TCCB:
- Đề xuất Ban GĐ Sở Y tế ra Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Đề án 1816 tỉnh Thanh Hóa và hướng dẫn các cơ sở điều trị thành lập Ban chỉ đạo;
- Có kế hoạch điều động, bổ sung biên chế đảm bảo cho việc thực hiện kế hoạch
- Liên hệ với các cơ sở đào tạo và Bệnh viện tuyến trên trong việc tổ chức đào tạo, tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho các đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh.
- Đề xuất khen thưởng và nâng lương trước kỳ hạn cho những cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc.
+ Phòng Kế hoạch-Tài chính:
- Cấp kinh phí cho việc tổ chức kiểm tra, giám sát, hội họp đánh giá;
- Tổng hợp nhu cầu đầu tư, tìm nguồn kinh phí để triển khai thực hiện.
+ Phòng Nghiệp vụ Y:
- Xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch thực hiện Đề án;
- Phân công cán bộ phụ trách, theo dõi quá trình thực hiện triển khai Đề án. Phối hợp với Phòng TCCB Liên hệ với các cơ sở đào tạo và Bệnh viện tuyến trên trong việc tổ chức đào tạo, tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho các đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh.
- Tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án về Ban chỉ đạo tỉnh và Lãnh đạo ngành.
+ Đối với các cơ sơ điều trị:
- Các đơn vị rà soát, khảo sát thực tế nhu cầu cần đào tạo, hỗ trợ và xây dựng kế hoạch đào tạo, đề xuất tuyến trên đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao kỹ thuật cho đơn vị đạt hiệu quả.
- Đơn vị cử cán bộ đi luân phiên cần có  chế độ chính sách thỏa đáng và tạo mọi điều kiện cho cán bộ đi luân phiên yên tâm làm tốt nhiệm vụ được giao.
- Số lượng cán bộ đi luân phiên căn cứ vào định mức qui định của Bộ Y tế (có phụ lục đính kèm).
- Đơn vị tiếp nhận cán bộ đến luân phiên có trách nhiệm tạo mọi điều kiện thuận lợi về tinh thần và vật chất cho cán bộ đến luân phiên hoàn thành nhiệm vụ.
3. Triển khai thực hiện:
- Sau khi khảo sát và ký hợp động hỗ trợ, các đơn vị xây dựng kế hoạch và lập danh sách cán bộ được cử đi luân phiên báo cáo về Sở Y tế (cán bộ phụ trách của Phòng NVY) theo biểu mẫu.
- Ngoài việc triển khai thực hiện Đề án 1816 các đơn vị vẫn tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch chỉ đạo tuyến hàng năm, tùy thuộc vào tình hình thực tế để các đơn vị phối hợp giữa công tác chỉ đạo tuyến và Đề án 1816 sao cho hiệu quả và thuận tiện. Riêng Bệnh viện đa khoa tỉnh ngoài số cán bộ cử đi luân phiên theo kế hoạch, trong trường hợp cần thiết tuyến dưới có yêu cầu hỗ trợ đơn vị vẫn phải sẵn sàng đáp ứng, đặc biệt là về công tác phòng, chống các bệnh dịch.
4. Kinh phí hoạt động:
- Kinh phí hoạt động để thực hiện Đề án từ nguồn kinh phí sự nghiệp theo phân cấp luật ngân sách hiện hành;
- Chi phí cho cán bộ chuyên môn đi luân phiên sẽ do đơn vị tiếp nhận chi trả từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho đơn vị bao gồm công tác phí, chi phí ăn, ở, đi lại ... (ghi rõ trong bản hợp đồng).
5. Kiến nghị và đề xuất:
Đề nghị UBND tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn các đơn vị thực hiện hỗ trợ kinh phí cho cán bộ Y tế được cử đi luân phiên từ tuyến tỉnh xuống huyện, từ huyện xuống xã theo tinh thần Đề án 1816 của Bộ Y tế.

  GIÁM ĐỐC
  (Đã ký)
 
Hoàng Sỹ Bình

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
   

© Copyright Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa
Địa chỉ: 217 Hải Thượng Lãn Ông - TP.Thanh Hóa
Điện thoại: 037.3954430