date
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE BỆNH VIỆN TÂM THẦN THANH HÓA

THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC MÙA HÈ

Thông báo số 185/BVTT-TCCB, V/v Thông báo thời gian làm việc mùa Hè, của Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa.

Thư mời báo giá 05/04/2023

Thư mời số 100/TM-BVTT ngày 05/4/2023. V/v Cung ứng hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm chẩn đoán

Thư mời báo giá thuốc 16/3/2023

Thư mời báo giá thuốc. Số 69/TM-BVTT, ngày 16/3/2023 của Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa

Thư mời báo giá thuốc

Thư mời báo giá thuốc 62/TM-BVTT ngày 13/3/2023

Thư mời báo giá

CV số 33/TM-BVTT ngày 03/02/2023. Về việc "Mời báo giá cung ứng thuốc"

Thư mời báo giá

CV số 34/TM-BVTT ngày 03/02/2023. Về việc "Mời báo giá các đơn vị cung ứng Vật tư y tế"

Thư mời báo giá V/v: Cung ứng vật tư y tế

Thư mời báo giá: Công văn số 21/TM-BVTT ngày 19/01/2023 V/v: Cung ứng vật tư y tế năm 2023

Quyết định 647/QĐ-BVTT, ngày 02/12/2022 về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức

Quyết định 647/QĐ-BVTT, ngày 02/12/2022 về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức

THÔNG BÁO: Nội dung ôn tập kỳ xét tuyển viên chức Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa

Thông báo số 634/TB-HĐXT, ngày 14/11/2022 của Hội đồng xét tuyển Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa

THÔNG BÁO: Về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 (vòng phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức năm 2022

Thông báo số 640/TB-HĐXT, ngày 14/11/2022 của Hội đồng xét tuyển Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa