date
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE BỆNH VIỆN TÂM THẦN THANH HÓA

Thư mời báo giá cung cấp dịch vụ kiểm định trang thiết bị y tế

Thư mời số 303/TM-BVTT ngày 19/7/2023 kính gửi các Công ty, trung tâm đo lường cung cấp dịch vụ kiểm định trang thiết bị y tế tại Việt Nam

Thư mời báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa trang thiết bị y tế

Thư mời số 300/TM-BVTT, ngày 18/7/2023. V/v: Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa trang thiết bị y tế

THƯ MỜI BÁO GIÁ TRANG PHỤC Y TẾ

Thư mời báo giá số 298/TM-BVTT ngày 18/7/2023 gửi các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Thư mời báo giá trang thiết bị y tế, linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế

Thư mời báo giá số 279/TM-BVTT ngày 12/7/2023 gửi các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

KẾ HOẠCH: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Kỳ họp bất thường lần thứ hai.

Thực hiện Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 01/6/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa về Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4Thực hiện Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 01/6/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa về Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4.

Thư mời báo giá cung ứng sữa

Thư mời báo giá số 242/TM-BVTT ngày 15/6/2023 gửi các công ty sản xuất, cung ứng sữa

Thư mời báo giá cung ứng trang thiết bị y tế ngày 12/6/2023

Thư mời báo giá số 234/TM-BVTT cung ứng trang thiết bị y tế ngày 12/6/2023

THƯ MỜI BÁO GIÁ NGÀY 22/5/2023

Thư mời số 207/TM-BVTT ngày 22/5/2023. V/v cung ứng dịch vụ bảo dưỡng thiết bị y tế.

Thư mời báo giá 10/5/2023

Thư mời số 196/TM-BVTT ngày 10/5/2023. V/v cung cấp dịch vụ kiểm định máy chụp X-quang y tế và đo an toàn bức xạ phòng chụp.

Thư mời báo giá ngày 20/4/2023

Công văn số 163/TM-BVTT ngày 19/4/2023. V/v mời báo giá vật tư trang thiết bị y tế.