date
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE BỆNH VIỆN TÂM THẦN THANH HÓA

KẾ HOẠCH: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Kỳ họp bất thường lần thứ hai.

Đăng lúc: 10:00:00 20/06/2023 (GMT+7)

Thực hiện Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 01/6/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa về Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4Thực hiện Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 01/6/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa về Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4.

Các văn bản luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Kỳ họp
bất thường lần thứ hai như sau:
a) Các Luật mới, gồm:
- Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi);
- Luật Thanh tra;
- Luật Phòng, chống bạo lực gia đình;
- Luật Phòng, chống rửa tiền;
- Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.
b) Các Nghị quyết tập trung tuyên truyền, gồm:
- Nghị quyết 68/2022/QH15 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023;
- Nghị quyết 69/2022/QH15 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023;
- Nghị quyết 70/2022/QH15 về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2023;
- Nghị quyết 73/2022/QH15 về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô;
- Nghị quyết 74/2022/QH15 về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật
về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;
- Nghị quyết 75/2022/QH15 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội
khóa XV;
- Nghị quyết 81/2023/QH15 về quy hoạch tổng thể Quốc gia thời kỳ 2021-
2030, tầm nhìn đến năm 2050.
File đính kèm: Kê hoạch 2416/KH-SYT