date
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE BỆNH VIỆN TÂM THẦN TỈNH THANH HÓA

THƯ MỜI BÁO GIÁ NGÀY 22/5/2023

Thư mời số 207/TM-BVTT ngày 22/5/2023. V/v cung ứng dịch vụ bảo dưỡng thiết bị y tế.

Thư mời báo giá 10/5/2023

Thư mời số 196/TM-BVTT ngày 10/5/2023. V/v cung cấp dịch vụ kiểm định máy chụp X-quang y tế và đo an toàn bức xạ phòng chụp.

Thư mời báo giá ngày 20/4/2023

Công văn số 163/TM-BVTT ngày 19/4/2023. V/v mời báo giá vật tư trang thiết bị y tế.

THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC MÙA HÈ

Thông báo số 185/BVTT-TCCB, V/v Thông báo thời gian làm việc mùa Hè, của Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa.

Thư mời báo giá 05/04/2023

Thư mời số 100/TM-BVTT ngày 05/4/2023. V/v Cung ứng hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm chẩn đoán

Thư mời báo giá thuốc 16/3/2023

Thư mời báo giá thuốc. Số 69/TM-BVTT, ngày 16/3/2023 của Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa

Thư mời báo giá thuốc

Thư mời báo giá thuốc 62/TM-BVTT ngày 13/3/2023

Thư mời báo giá

CV số 33/TM-BVTT ngày 03/02/2023. Về việc "Mời báo giá cung ứng thuốc"

Thư mời báo giá

CV số 34/TM-BVTT ngày 03/02/2023. Về việc "Mời báo giá các đơn vị cung ứng Vật tư y tế"

Thư mời báo giá V/v: Cung ứng vật tư y tế

Thư mời báo giá: Công văn số 21/TM-BVTT ngày 19/01/2023 V/v: Cung ứng vật tư y tế năm 2023
12