date
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE BỆNH VIỆN TÂM THẦN THANH HÓA

Thư mời báo giá số 233/TM-BVTT

Thư mời báo giá Bóng phát tia X và bộ lọc tia X máy chụp cắt lớp vi tính

Thư mời báo giá số 195/TM-BVTT

Thư mời báo giá số 195/TM-BVTT ngày 18/6/2024 V/v Sửa chữa máy X-quang kỹ thuật số tại Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa

Thư mời báo giá 181/TM-BVTT

Thư mời báo giá 181/TM-BVTT ngày 07/6/2024. V/v: In ấn tài liệu chuyên môn, mua văn phòng phẩm thực hiện hoạt động Chương trình sức khỏe tâm thần năm 2024

Thư mời báo giá: In bổ sung ấn chỉ chuyên môn năm 2024

Thư mời báo giá số 164/TM-BVTT ngày 24/5/2024, V/v In bổ sung ấn chỉ chuyên môn năm 2024, gửi các đơn vị sản xuất, kinh doanh, cung cấp hàng hóa

Thư mời Báo giá thiết bị, vật tư y tế

Thư mời 151/TM-BVTT ngày 16/5/2024, mời Báo giá thiết bị, vật tư y tế. Gửi các công ty, nhà cung cấp thiết bị vật tư Y tế tại Việt Nam

Thư mời báo giá hóa chất xét nghiệm, vật tư tiêu hao

Thư mời 152/TM-BVTT ngày 16/5/2024. Thư mời báo giá hóa chất xét nghiệm, vật tư tiêu hao. Kính gửi các hãng sản xuất, nhà cung cấp vật tư tiêu hao, hóa chất xét nghiệm tại Việt Nam

Thư mời báo giá: Vật tư tiêu hao, hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm chẩn đoán sử dụng tại BV Tâm thần Thanh Hóa năm 2024-2025

Thư mời: 139/TM-BVTT, ngày 08/5/2024. V/v: Báo giá Vật tư tiêu hao, hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm chẩn đoán sử dụng tại BV Tâm thần Thanh Hóa năm 2024-2025

THƯ MỜI: Báo giá máy điều hòa nhiệt độ

Thư mời 140/TM-BVTT, ngày 08/5/2024 Báo giá máy điều hòa nhiệt độ. Gửi các đơn vị sản xuất kinh doanh, cung cấp hàng hóa

Thư mời Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa trang thiết bị y tế

Thư mời Báo giá 108/TM-BVTT ngày 19/4/2024, V/v: Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa trang thiết bị y tế

Thư mời báo giá máy điều hòa nhiệt độ

Thư mời 75/TM-BVTT, ngày 28/3/2024 của Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa về việc Thư mời báo giá máy điều hòa nhiệt độ đến các đơn vị sản xuất, kinh doanh, cung cấp hàng hóa.