date
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE BỆNH VIỆN TÂM THẦN THANH HÓA

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2023

Công văn số 575/KH-BVTT ngày 04/10/2023, Ban hành kế hoạch hưởng ứng "Tuần lễ học tập suốt đời năm 2023"

Công văn kêu gọi ủng hộ, tài trợ trang thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh cho bệnh nhân

Công văn số 423/BVTT-KD, ngày 03/10/2023. V/v kêu gọi ủng hộ, tài trợ trang thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh cho bệnh nhân

Thư mời báo giá - Dịch vụ cho thuê máy kích thích từ xuyên sọ

Thư mời số 418/TM-BVTT, ngày 02/10/2023. V/v: Thư mời báo giá Dịch vụ cho thuê máy kích thích từ xuyên sọ

Thư mời báo giá in ấn tài liệu, mua sắm văn phòng phẩm

Thư mời báo giá số 399/TM-BVTT kính gửi các đơn vị sản xuất, kinh doanh, cung cấp

Thư mời báo giá in ấn tài liệu và mua sắm văn phòng phẩm

Thư mời báo giá số 387/TM-BVTT kính gửi các đơn vị sản xuất, kinh doanh, cung cấp

Thư mời báo giá cung cấp dịch vụ kiểm định trang thiết bị y tế

Thư mời số 303/TM-BVTT ngày 19/7/2023 kính gửi các Công ty, trung tâm đo lường cung cấp dịch vụ kiểm định trang thiết bị y tế tại Việt Nam

Thư mời báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa trang thiết bị y tế

Thư mời số 300/TM-BVTT, ngày 18/7/2023. V/v: Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa trang thiết bị y tế

THƯ MỜI BÁO GIÁ TRANG PHỤC Y TẾ

Thư mời báo giá số 298/TM-BVTT ngày 18/7/2023 gửi các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam