date
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE BỆNH VIỆN TÂM THẦN THANH HÓA

Kế hoạch: Tổ chức các khóa đào tạo liên tục tại Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa

Kế hoạch số 159/KH-BVTT ngày 19/3/2024, về việc Tổ chức các khóa đào tạo liên tục tại Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa

Thư mời báo giá trang phục Y tế

Thư mời báo giá trang phục Y tế Số 58/TM-BVTT, ngày 15/3/2024 của Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa gửi thư mời các hãng sản xuất và nhà cung cấp tại Việt Nam

Thư mời báo giá In ấn tài liệu và mua sắm văn phòng phẩm thực hiện chương trình Chỉ đạo tuyến năm 2024

Thư mời số 53/TM-BVTT ngày 08/3/2024, Kính gửi các đơn vị sản xuất, kinh doanh, cung cấp.

THÔNG BÁO: Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức năm 2024

Thông báo số 86/TB-BVTT, ngày 23/02/2024 của Giám đốc bệnh viện. Về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức năm 2024

THÔNG BÁO: Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức năm 2023

Thông báo 34/TB-BVTT ngày 19/01/2024. V/v Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức năm 2023

QUYẾT ĐỊNH: Về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức

QUYẾT ĐỊNH 06/QĐ-BVTT, ngày 05/01/2024 của Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa, Về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức.

MỘT SỐ THÔNG ĐIỆP TRUYỀN THÔNG Hưởng ứng Ngày Quốc tế phòng, chống dịch (27/12) năm 2023

MỘT SỐ THÔNG ĐIỆP TRUYỀN THÔNG Hưởng ứng Ngày Quốc tế phòng, chống dịch (27/12) năm 2023 (Kèm theo công văn số 6132 /SYT-NVY ngày 26/12/2023 của Sở Y tế Thanh Hóa)

Thông báo về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 (Vòng phỏng vấn) kỳ thi xét tuyển viên chức 2023

Thông báo 772/TB-HĐXT ngày 25/12/2023 về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 (Vòng phỏng vấn) kỳ thi xét tuyển viên chức 2023

THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC LẦN 2

QUYẾT ĐỊNH SỐ 765/QĐ-BVTT VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC LẦN 2

Thông báo nội dung ôn tập kỳ xét tuyển viên chức lần 2

Công văn số 766/TB-HĐXT ngày 21 tháng 12, Thông báo nội dung ôn tập thi xét tuyển viên chức lần 2