date
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE BỆNH VIỆN TÂM THẦN THANH HÓA

Thư mời Báo giá thiết bị, vật tư y tế

Thư mời 151/TM-BVTT ngày 16/5/2024, mời Báo giá thiết bị, vật tư y tế. Gửi các công ty, nhà cung cấp thiết bị vật tư Y tế tại Việt Nam

Thư mời báo giá hóa chất xét nghiệm, vật tư tiêu hao

Thư mời 152/TM-BVTT ngày 16/5/2024. Thư mời báo giá hóa chất xét nghiệm, vật tư tiêu hao. Kính gửi các hãng sản xuất, nhà cung cấp vật tư tiêu hao, hóa chất xét nghiệm tại Việt Nam

Thư mời báo giá: Vật tư tiêu hao, hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm chẩn đoán sử dụng tại BV Tâm thần Thanh Hóa năm 2024-2025

Thư mời: 139/TM-BVTT, ngày 08/5/2024. V/v: Báo giá Vật tư tiêu hao, hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm chẩn đoán sử dụng tại BV Tâm thần Thanh Hóa năm 2024-2025

THƯ MỜI: Báo giá máy điều hòa nhiệt độ

Thư mời 140/TM-BVTT, ngày 08/5/2024 Báo giá máy điều hòa nhiệt độ. Gửi các đơn vị sản xuất kinh doanh, cung cấp hàng hóa

Thư mời Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa trang thiết bị y tế

Thư mời Báo giá 108/TM-BVTT ngày 19/4/2024, V/v: Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa trang thiết bị y tế

Thư mời báo giá máy điều hòa nhiệt độ

Thư mời 75/TM-BVTT, ngày 28/3/2024 của Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa về việc Thư mời báo giá máy điều hòa nhiệt độ đến các đơn vị sản xuất, kinh doanh, cung cấp hàng hóa.

Danh sách học viên tham gia đào tạo liên tục tại Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa - Khóa 1/2024

Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa xin thông báo "Danh sách học viên tham gia đào tạo liên tục, Khóa 1/2024"

Kế hoạch: Tổ chức các khóa đào tạo liên tục tại Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa

Kế hoạch số 159/KH-BVTT ngày 19/3/2024, về việc Tổ chức các khóa đào tạo liên tục tại Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa

Thư mời báo giá trang phục Y tế

Thư mời báo giá trang phục Y tế Số 58/TM-BVTT, ngày 15/3/2024 của Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa gửi thư mời các hãng sản xuất và nhà cung cấp tại Việt Nam

Thư mời báo giá In ấn tài liệu và mua sắm văn phòng phẩm thực hiện chương trình Chỉ đạo tuyến năm 2024

Thư mời số 53/TM-BVTT ngày 08/3/2024, Kính gửi các đơn vị sản xuất, kinh doanh, cung cấp.