date
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE BỆNH VIỆN TÂM THẦN TỈNH THANH HÓA

Thư mời báo giá thuốc 16/3/2023

Thư mời báo giá thuốc. Số 69/TM-BVTT, ngày 16/3/2023 của Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa

Thư mời báo giá thuốc

Thư mời báo giá thuốc 62/TM-BVTT ngày 13/3/2023

Công văn số 475/SYT-TTr. V/v: phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Kỳ họp bất thường lần thứ hai

Công văn số 475/SYT-TTr. ngày 15/02/2023 của Sở Y tế gửi các đơn vị Y tế trong ngành. V/v: phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Kỳ họp bất thường lần thứ hai

Thư mời báo giá

CV số 33/TM-BVTT ngày 03/02/2023. Về việc "Mời báo giá cung ứng thuốc"

Thư mời báo giá

CV số 34/TM-BVTT ngày 03/02/2023. Về việc "Mời báo giá các đơn vị cung ứng Vật tư y tế"

KẾ HOẠCH: Tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

Kế hoạch 11/KH-UBND, ngày 22/01/2023. Về việc "Tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)"

Thư mời báo giá V/v: Cung ứng vật tư y tế

Thư mời báo giá: Công văn số 21/TM-BVTT ngày 19/01/2023 V/v: Cung ứng vật tư y tế năm 2023

Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND, ngày 11/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND, ngày 11/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Về việc ban hành thu hút bác sĩ trình độ cao và bác sĩ làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2023 - 2025.

Quyết định 647/QĐ-BVTT, ngày 02/12/2022 về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức

Quyết định 647/QĐ-BVTT, ngày 02/12/2022 về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức

THÔNG BÁO: Nội dung ôn tập kỳ xét tuyển viên chức Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa

Thông báo số 634/TB-HĐXT, ngày 14/11/2022 của Hội đồng xét tuyển Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa
12