date
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE BỆNH VIỆN TÂM THẦN THANH HÓA

Tin nổi bật

Thư mời Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa trang thiết bị y tế

Thư mời Báo giá 108/TM-BVTT ngày 19/4/2024, V/v: Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa trang thiết bị y tế

Hoạt động bệnh viện

Thư mời Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa trang thiết bị y tế

Thư mời Báo giá 108/TM-BVTT ngày 19/4/2024, V/v: Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa trang thiết bị y tế