date
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE BỆNH VIỆN TÂM THẦN TỈNH THANH HÓA

Tin nổi bật

Thư mời báo giá thuốc 16/3/2023

Thư mời báo giá thuốc. Số 69/TM-BVTT, ngày 16/3/2023 của Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa

Hoạt động bệnh viện

Thư mời báo giá thuốc 16/3/2023

Thư mời báo giá thuốc. Số 69/TM-BVTT, ngày 16/3/2023 của Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa

Công tác xã hội

Thư mời báo giá thuốc 16/3/2023

Thư mời báo giá thuốc. Số 69/TM-BVTT, ngày 16/3/2023 của Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa