date
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE BỆNH VIỆN TÂM THẦN THANH HÓA

Tin nổi bật

Thư mời báo giá số 195/TM-BVTT

Thư mời báo giá số 195/TM-BVTT ngày 18/6/2024 V/v Sửa chữa máy X-quang kỹ thuật số tại Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa

Hoạt động bệnh viện

Thư mời báo giá số 195/TM-BVTT

Thư mời báo giá số 195/TM-BVTT ngày 18/6/2024 V/v Sửa chữa máy X-quang kỹ thuật số tại Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa