date
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE BỆNH VIỆN TÂM THẦN TỈNH THANH HÓA

Tin nổi bật

THÔNG BÁO: Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức năm 2024

Thông báo số 86/TB-BVTT, ngày 23/02/2024 của Giám đốc bệnh viện. Về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức năm 2024

Hoạt động bệnh viện

THÔNG BÁO: Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức năm 2024

Thông báo số 86/TB-BVTT, ngày 23/02/2024 của Giám đốc bệnh viện. Về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức năm 2024