date
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE BỆNH VIỆN TÂM THẦN TỈNH THANH HÓA

Tin nổi bật

THƯ MỜI BÁO GIÁ NGÀY 22/5/2023

Thư mời số 207/TM-BVTT ngày 22/5/2023. V/v cung ứng dịch vụ bảo dưỡng thiết bị y tế.

Hoạt động bệnh viện

THƯ MỜI BÁO GIÁ NGÀY 22/5/2023

Thư mời số 207/TM-BVTT ngày 22/5/2023. V/v cung ứng dịch vụ bảo dưỡng thiết bị y tế.

Công tác xã hội

THƯ MỜI BÁO GIÁ NGÀY 22/5/2023

Thư mời số 207/TM-BVTT ngày 22/5/2023. V/v cung ứng dịch vụ bảo dưỡng thiết bị y tế.