Thăm dò ý kiến

Bạn biết website này từ đâu ?

Người quen giới thiệu

Google

Trang web khác

Tất cả các ý kiến trên

Liên kết website

Cải cách thủ tục hành chính
http://ytethanhhoa.gov.vn/
http://giadinh.net.vn/
y học thực hành
tiếng chuông
truyền thông sức khoẻ
bác sĩ nội trú
truyền hình sức khoẻ
tạp chí y dược
thủ tục hành chính
http://suckhoedoisong.vn/
Tổ chức đoàn thể, các phòng ban của bệnh viện
1. Các phòng, khoa chức năng
1.1.Phòng TCCB: 03 cán bộ; trong đó: Bác sỹ 01; chuyên viên 02.
1.2.Phòng TCKT: 11 cán bộ; trong đó: CNKT 10; TCKT 01.
1.3.Phòng HCQT: 14 cán bộ; trong đó: chuyên viên 03; Y sỹ 01; Văn thư 01; khác 09.
1.4.Phòng KHTH: 8 cán bộ; trong đó: Bác sỹ 02; ĐDV 02; chuyên viên 02; Tin học 02
1.5.Phòng Chỉ đạo tuyến: 05 cán bộ; trong đó: Bác sỹ 02; DSTH 01; Y sỹ 01; Chuyên viên 01
1.6.Phòng điều dưỡng: 03 cán bộ; trong đó: ĐDV 03.
2. Các khoa lâm sàng
2.1.Khoa khám bệnh: 22 cán bộ; trong đó: bác sỹ 05;  ĐDV 13; CN Tâm lý 01; HL 03.
2.2.Khoa Nam I: 29 cán bộ; trong đó: bác sỹ 06; ĐDV 19; Y sỹ 01; HL 03.
2.3.Khoa Nam II: 24 cán bộ; trong đó: bác sỹ 04; ĐDV 16; Y sỹ 01; HL 03.
2.4.Khoa Nữ: 22 cán bộ; trong đó: bác sỹ 04; ĐDV 16; HL 02.
2.5.Khoa PHCN-Nhi: 20 cán bộ; trong đó: bác sỹ 02; KTV PHCN 03; ĐDV 13; HL 02.
2.6.Khoa YHCT: 18 cán bộ; trong đó: bác sỹ 03; Y sỹ 03; ĐDV 10; HL 02.
2.7.Khoa Lão khoa: 24 cán bộ; trong đó: bác sỹ 05; ĐDV 16; HL 03.
2.8.Khoa dược: 15 cán bộ; trong đó: DSĐH 05; DSTH 09; NV Kế Toán 01.
2.9.Khoa cận lâm sàng: 25 cán bộ; trong đó: bác sỹ 03; Y sỹ 02; KTV 10; ĐDV 07; HL 03.
2.10.Khoa CNK: 11 cán bộ; trong đó: Bác sỹ: 01; ĐDV 01; CN Môi trường 01; HL 08.
2.11.Khoa Dinh dưỡng: 6 cán bộ; trong đó: bác sỹ 01; ĐDV 01; HL 04.
3. Số lượng cán bộ
Tổng số cán bộ hiện có 263
Trong đó:
Thạc sỹ: 01
-Bác sỹ CKII: 05
-Bác sỹ CKI: 27
-Bác sỹ: 9
-ĐDV: 118  (ĐH:15; CĐ: 47; TH: 56)
-Y sỹ: 10
-Dược sỹ: 15 (DSĐH: 05)
-KTV Y: 11 (CĐ: 06; TC: 05)
-Các chức danh khác: 66 (ĐH: 21; TH: 03; HL, Y công: 43)
 
   

© Copyright Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa
Địa chỉ: 217 Hải Thượng Lãn Ông - TP.Thanh Hóa
Điện thoại: 037.3954430