Xem nhiều trong tháng

Thăm dò ý kiến

Bạn có hay bị căng thẳng

Tôi rất thoải mái

Ít khi căng thẳng

Thỉnh thoảng

Thường xuyên

Liên kết website

bác sĩ nội trú
truyền thông sức khoẻ
Cải cách thủ tục hành chính
y học thực hành
http://suckhoedoisong.vn/
thủ tục hành chính
http://giadinh.net.vn/
tiếng chuông
truyền hình sức khoẻ
tạp chí y dược
http://ytethanhhoa.gov.vn/
Tổ chức bộ máy của bệnh viện
1. Ban Giám đốc
TT Họ tên Năm sinh Chức vụ Trình độ chuyên môn Thâm niên công tác
1 Trịnh Văn Anh 1971 Giám đốc Bác sỹ Thạc sỹ 18
2 Lê Văn Thành 1962 Phó Giám đốc Bác sỹ CKII 29
3 Chu Văn Toàn 1960 Phó Giám đốc Bác sỹ CKII 29
 
2. Các phòng, khoa chức năng
2.1.Phòng TCCB: 03 cán bộ; trong đó: Bác sỹ 01; chuyên viên 02.
2.2.Phòng TCKT: 11 cán bộ; trong đó: CNKT 10; TCKT 01.
2.3.Phòng HCQT: 14 cán bộ; trong đó: chuyên viên 03; Y sỹ 01; Văn thư 01; khác 09.
2.4.Phòng KHTH: 8 cán bộ; trong đó: Bác sỹ 02; ĐDV 02; chuyên viên 02; Tin học 02
2.5.Phòng Chỉ đạo tuyến: 05 cán bộ; trong đó: Bác sỹ 02; DSTH 01; Y sỹ 01; Chuyên viên 01
2.6.Phòng điều dưỡng: 03 cán bộ; trong đó: ĐDV 03.
3. Các khoa lâm sàng
3.1.Khoa khám bệnh: 22 cán bộ; trong đó: bác sỹ 05;  ĐDV 13; CN Tâm lý 01; HL 03.
3.2.Khoa Nam I: 29 cán bộ; trong đó: bác sỹ 06; ĐDV 19; Y sỹ 01; HL 03.
3.3.Khoa Nam II: 24 cán bộ; trong đó: bác sỹ 04; ĐDV 16; Y sỹ 01; HL 03.
3.4.Khoa Nữ: 22 cán bộ; trong đó: bác sỹ 04; ĐDV 16; HL 02.
3.5.Khoa PHCN-Nhi: 20 cán bộ; trong đó: bác sỹ 02; KTV PHCN 03; ĐDV 13; HL 02.
3.6.Khoa YHCT: 18 cán bộ; trong đó: bác sỹ 03; Y sỹ 03; ĐDV 10; HL 02.
3.7.Khoa Lão khoa: 24 cán bộ; trong đó: bác sỹ 05; ĐDV 16; HL 03.
3.8.Khoa dược: 15 cán bộ; trong đó: DSĐH 05; DSTH 09; NV Kế Toán 01.
3.9.Khoa cận lâm sàng: 25 cán bộ; trong đó: bác sỹ 03; Y sỹ 02; KTV 10; ĐDV 07; HL 03.
3.10.Khoa CNK: 11 cán bộ; trong đó: Bác sỹ: 01; ĐDV 01; CN Môi trường 01; HL 08.
3.11.Khoa Dinh dưỡng: 6 cán bộ; trong đó: bác sỹ 01; ĐDV 01; HL 04.
4. Số lượng cán bộ
Tổng số cán bộ hiện có 263
Trong đó:
Thạc sỹ: 01
-Bác sỹ CKII: 05
-Bác sỹ CKI: 27
-Bác sỹ: 9
-ĐDV: 118  (ĐH:15; CĐ: 47; TH: 56)
-Y sỹ: 10
-Dược sỹ: 15 (DSĐH: 05)
-KTV Y: 11 (CĐ: 06; TC: 05)
-Các chức danh khác: 66 (ĐH: 21; TH: 03; HL, Y công: 43)
 
   

© Copyright Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa
Địa chỉ: 217 Hải Thượng Lãn Ông - TP.Thanh Hóa
Điện thoại: 037.3954430