Thăm dò ý kiến

Bạn có hay bị căng thẳng

Tôi rất thoải mái

Ít khi căng thẳng

Thỉnh thoảng

Thường xuyên

Liên kết website

truyền thông sức khoẻ
y học thực hành
tiếng chuông
bác sĩ nội trú
truyền hình sức khoẻ
http://suckhoedoisong.vn/
http://ytethanhhoa.gov.vn/
Cải cách thủ tục hành chính
http://giadinh.net.vn/
tạp chí y dược
thủ tục hành chính
Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa có các chức năng nhiệm vụ sau:
1/ Chức năng:
a/ Khám chữa bệnh, phòng bệnh và phục hồi chức năng cho người bệnh tâm thần ở tuyến cao nhất.
b/ Là cơ sở tham gia đào tạo cán bộ chuyên ngành tâm thần, chỉ đạo tuyến.
c/ Nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật hiện đại ngang tầm các nước trong khu vực và trên thế giới để phục vụ sức khoẻ nhân dân.
2/ Nhiệm vụ:
a/ Trực tiếp khám chữa bệnh, phòng bệnh và phục hồi chức năng cho người bệnh tâm thần các tỉnh, thành phố từ Huế trở ra ở tuyến cao nhất:
-Trực tiếp khám, cấp cứu, điều trị cho người bệnh tâm thần vượt quá khả năng tuyến tỉnh, thành phố và tương đương ở khu vực được phân công.
-Khám và giám định sức khoẻ tâm thần, tham gia giám định pháp y tâm thần khi có trưng cầu của các cơ quan luật pháp.
-Khám, cấp cứu, điều trị tai nạn chấn thương, các bệnh thông thường và chuyên khoa khác cho nhân dân trong vùng theo yêu cầu và phù hợp với khả năng của bệnh viện.
-Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo và phân công của Bộ y tế.
b/ Đào tạo cán bộ:
- Là cơ sở thực hành chính về chuyên ngành tâm thần của các trường đại học, cao đẳng và trung học y tế.
- Tham gia đào tạo cán bộ y tế ở bậc sau đại học, đại học, trung học.
- Đào tạo lại và đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ, viên chức trong bệnh viện, cán bộ trong hệ thống màng lưới chuyên khoa.
- Nhận các thực tập sinh nước ngoài đến học tập, nghiên cứu tại bệnh viện.
c/ Nghiên cứu khoa học:
- Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học về lĩnh vực tâm thần để phục vụ khám chữa bệnh, phòng bệnh, phòng bệnh, phục hồi chức năng và đào tạo.
- Chủ trì và tham gia công trình nghiên cứu khoa học các cấp.
- Tổ chức các hội nghị khoa học quốc tế và trong nước theo qui định.
- Tổ chức các chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học phối hợp trong nước và với nước ngoài.
d/ Chỉ đạo tuyến trước về chuyên môn kỹ thuật:
- Là cơ quan tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ y tế về tỏo chức hệ thống mạng lưới và chiến lược phát triển chuyên khoa tâm thần, mô hình quản lý bệnh nhân tâm thần trong cả nước.
- Trực tiếp chỉ đạo chuyên khoa cho tuyến trước với các tỉnh từ Huế trở ra.
- Chuyển giao và hỗ trợ các chuyên ngành cho tuyến trước.
- Theo dõi, giám sát các hoạt động chuyên ngành cảu tuyến trước trong khu vực được phân công.
- Tổ chức triển khai các chương trình và dự án y tế.
- Phối hợp với các cơ quan trong và ngoài ngành y tế để thực hiện truyền thông và giáo dục sức khoẻ tâm thần và phòng chống bệnh tâm thần trong cộng đồng.
- Tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm hoạ.
e/ Hợp tác quốc tế:
- Xây dựng đề án hợp tác quốc tế chủ yếu trên các lĩnh vực đào tạo cán bộ, tiếp nhận công nghệ kỹ thuật mới, hỗ trợ về tài chính, phương tiện làm việc cho bệnh viện với các tổ chức và cá nhân nước ngoài đúng pháp luật.
- Xây dựng kế hoạch đoàn ra, đoàn vào theo chương trình hợp tác quốc tế với bệnh viện; Cử cán bộ, học viên đi học tập, nghiên cứu, công tác ở nước ngoài; Nhận giảng viên, học viên là người nước ngoài đến nghiên cứu, trao đổikinh nghiệm và học tập tại bệnh viện.
- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, các lớp học quốc tế và các lĩnh vực thuộc phạm vi của Bệnh viện quản lý theo qui định của Chính phủ.
f/ Quản lý bệnh viện:
- Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Bệnh viện: nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất và trang thiết bị.
- Tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh các qui định của nhà nước về thu chi ngân sách cuả bệnh viện, từng bước cải tiến hạch toán thu theo qui định mới của nhà nước.
- Tạo thêm nguồn kinh phí cho bệnh viện từ các dịch vụ y tế: viện phí, bảo hiểm y tế, các dự án đầu tư trong nước và quốc tế.
* Bệnh viện được quyền tự chủ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo phân cấp của Bộ y tế, chịu trách nhiệm trước Bộ y tế và trước pháp luật về hoạt động của mình.
 
   

© Copyright Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa
Địa chỉ: 217 Hải Thượng Lãn Ông - TP.Thanh Hóa
Điện thoại: 037.3954430